Inledning

Foto: www.delitea.se

Ättika har en karaktäristisk lukt och smak. Du ska sortera olika koncentrationer av ättika genom att använda ditt luktsinne.

Material

Ättika, 100 ml bägare, märkpenna samt pH-papper.

Underlag för riskbedömning

Var försiktig med de sura lösningarna, Använd skyddsglasögon. En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

 1. I bägarna märkta A till D som du fått av din lärare, finns olika blandningar av ättika.
 2. Blanda om bägarna och försök att sortera dem i koncentrationsordning genom att lukta på dem. Lukta inte direkt i bägarna, vifta istället med handen över bägarna. Försök att svara på följande frågor:
  a. Vad skiljer bägarna åt?
  b. Vad är det som skiljer den första bägaren från den sista bägaren?
 3. Mät pH-värden med hjälp av pH papper genom att försiktigt doppa ned en liten remsa av pH papper i vardera av bägarna. Anteckna dina värden och vilken färg som pH pappret visar.
   

Till läraren

Underlag för riskbedömning

Ättika i koncentrationen 0-10% är brandfarlig och frätande.

Tips

Gör iordning fyra olika koncentrationer till eleverna genom att:
- ta ”icke utspädd ättika” från matvaruaffären till bägare A
- blanda en del ättika och en del vatten till bägare D
- blanda en del ättika och fyra delar vatten till bägare B
- vanligt kranvatten till bägare C

 

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • 7-9/ Kemin i naturen/ Syror och baser/ Laborationer
 • 7-9/ Kemin i vardagen och samhället/ Mat
 • 7-9/ Kemin och världsbilden/ Historik