Demonstration

Antänd en ballong eller såpbubblor fylld med vätgas.

Svårighetsgrad

Var försiktig vid antändningen. Be eleverna hålla för öronen. Se upp för laserprojektorer eller lampor i taket

Tid

5 min. Be om handräckninghjälp.

Material

 • Vätgas i tub
 • Ballong
 • Snöre
 • Kärl med fylla med vatten
 • Diskmedel 
 • Handbrännare eller långa tändstickor

Risker vid experimentet

Vätgas blandat med syrgas är en högexplosiv blandning. STÄNG HUVUDKRANEN INNAN DU BÖRJAR! Håll tuben borta från antändningskällor.  Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.

En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

 1. Fyll en ballong med max 0,5 dm3 vätgas. Knyt igen ballongen och fäst den med ett snöre.
  För sedan handbrännaren eller en tändsticka på en stång (tex. pekpinnen) mot ballongen och lyssna till smällen.
 2. Till detta försök behövs två personer
  Fyll kärlet med vatten och häll i rikligt med diskmedel, blanda väl.
  Bubbla vätgas ner i såpvattnet. Det bildas såpbubblor som börjar stiga upp ur kärlet.
  Antänder dem med en bunsenbrännare eller långa tändstickor.

Teori

Vätgas brinner med en fin blå låga om tillgången på syre är stor. Vätgas blandat med syrgas är vad man kallar knallgas eftersom det låter som en liten knall när man antänder blandningen.

Vätgas har lägre densitet än luft och stiger därför uppåt, men innan innesluts vätgasen i bubblorna.
Om tillgången på syre är liten blir smällen högre.
2H2 + O2 → 2H2O

Stöd för riskbedömning

Vätgas: Brännbart, Gas, Fara, H220 och P210, P377, P381, P403

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Stökiometri/ Demonstrationer