Material

Källa: Wikimedia commons

En eller flera källor, exempelvis Appen ”Fickfakta kemi”.

Uppgift

Övningen handlar om vilket grundämne som är det viktigaste. Eleverna blir tilldelade varsitt grundämne, alternativt får välja välja fritt. Varje elev söker sedan information om sitt grundämne för att kunna argumentera för varför just det är viktigast.

I grupper om ca fem elever ska de sedan ha ”öråd”. I en första runda får varje elev i tur och ordning argumentera för varför just deras grundämne är viktigt. Eleverna ska ha fredad tid när de har ordet, vilket innebär att de inte ska bli avbrutna och att de får prata till punkt. Eventuellt kan man säga att alla har ett visst antal minuter på sig att argumentera.

I nästa steg ska gruppen gemensamt komma överens om vilket grundämne som ska röstas ut. Därefter blir det en ny diskussion om vilket av det kvarvarande grundämnena som ska röstas bort tills det bara finn ett kvar. Det kan ju hända att gruppen kommer fram till att det är omöjligt att säga att ett ämne är viktigare än ett annat, och det är ju en poäng i sig…

Till läraren

Beroende på syftet med övningen kan man som lärare välja olika typer av grundämnen, till exempel:

  • Essentiella grundämnen – människokroppen (H, C, N, O, F, Na, Mg, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Se, Mo och I)
  • Grundämnen i mobiltelefonen - metaller (In, Sn, Al, K, Y, La, Tb, Pr, Eu, Dy, Gd, Li, Co, Cu, Ag, Au, Ta, Nd, Sb, As, Pb, Mg och Ni) och icke-metaller: (O, Si, P, Ga, Br och C).
  • Vanligast förekommande på jorden och atmosfären – ekosystem, produkttillverkning (Jorden: Fe, O, Si, Mg, Ni, S, Ti samt Atmosfären: N, O)
  • Svenskupptäckta grundämnen – historia och naturresurser (Co, Ni, N, O, Mn, Ta, Ce, Se, Si, Th, Li, V, La, Er, Tb, Ho, Tu, Sc)

Tips

Robinssonövningen går även att använda i andra sammanhang i NO-undervisningen,  ”Vilket organ är viktigast i kroppen?” eller ”Vilken organell är viktigast i cellen?”

Detta material finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Atomen och periodiska systemet/ Arbetsövningar
  • 7-9/ Kemin och världsbilden/ Periodiska systemet
  • 4-6/ Kemin i naturen/ Ämnenas egenskaper