Teori

När du ska träna inför ett långt lopp t.ex. Vasaloppet så ska du fylla på din reservnäring med kolhydrater. Det finns olika sorters kolhydrater, som kroppen förbrukar olika snabbt. Du ska testa vilken kolhydrat som jäst tar upp snabbast. I denna laboration bryter jäst ner kolhydraterna anaerobt (utan tillgång till syre) enligt formeln:

C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2(g)

Uppgift

Du ska mäta bildad mängd koldioxid när du ”matar” jästen med olika monosackarider, disackarider och polysackarider.

Material 

 • 20 % lösningar av:
  • Monosackarider: glukos, fruktos, galaktos, 
  • Disackarider: sackaros, maltos, laktos, 
  • Polysackarider: stärkelse, cellulosa
 • 50 % jästsuspension (50 g jäst och 50 cm3 vatten )
 • Små E-kolvar (en per kolhydratlösning)
 • Ballonger (lika många som antal kolvar)
 • Vattenbad på 40-44 °C

Risker vid experimentet    

Laborationen har liten risk.  
En fullständig riskbedömning ges av undervisande läraren.

Utförande    

 1. Välj ut vilka kolhydrater du ska testa.
 2. För varje sockerart hälls 20 cm3 av kolhydratlösningen och 10 cm3 av jästsuspensionen i en E-kolv.
 3. Trä en ballong över kolvmynningarna.
 4. Ställ i vattenbad.
 5. Mät tiden tills ballongen fylls med koldioxid eller mät diametern på ballongen efter en viss tid. Ta sackaros som referenslösning.
 6. Skriv rapport Försök att finna en förklaring till dina resultat!

Fråga för gymnasieelever: Hur kan du testa att ballongen innehåller koldioxid?


Till läraren

Underlag för riskbedömning    

Inga märkespliktiga kemikalier

Teori    

Man finner att glukos, fruktos och sackaros fermenterar (jäser) bra. Galaktos, laktos och stärkelse fermenterar inte lika bra. Vissa jäststammar fermenterar maltos lika bra som glukos. De kan ha högre maltasaktivitet än ”vanlig” jäst. Frystorkad jäst går bra att använda men behöver först ”väckas upp” i lite högre temperatur. Se på förpackningen. Koldioxiden påvisas med kalkvatten. Då det i denna laboration går åt stora mängder av kolhydrater till en hel klass kan man variera mängd sackaros och jäst enl förslag 
Mängd strösocker. Tag 5 g, 10 g, 20 g och 40 g strösocker Titta på inverkan. 20 g är det bästa. Om man tar för mycket blir sockerhalten för hög och vatten dras ur jästcellerna och de dör(/påverkas). 

Temperaturens inverkan. Studera 20 g socker vid olika temperaturer. Välj isvatten (mycket långsamt), rumstemperatur (långsamt), 370 °C (det bästa) och 500 °C (för högt, proteinerna denatureras). 

Variera mängd jäst eller jämför frystorkad jäst, vanlig jäst och jäst för söta degar.

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Tematisk material/ Matens kemi
 • Gymnasiet /Kemi 2/ Biokemi/ Demonstrationer
 • 7-9/ Kemin i vardagen och samhället/ Mat
 • 7-9/ Kemins metoder och arbetssätt/ Systematiska undersökningar
 • 4-6/ Kemin i vardagen och samhället/ Mat
 • 4-6/ Kemins metoder och arbetssätt/ Systematiska undersökningar