Program

Per Kornhall, skolexpert och ordförande för Sveriges läromedelsförfattares förbund inleder medlemsmötet. Han ska tala om situationen för läromedel  i svenska skolans matematik-, naturvetenskaps- och teknikämnen. Därefter kommer LMNT:s remissvar till kommittén för stärkta skolbibliotek och läromedel att diskuteras bland mötesdeltagarna.

Hur deltar man?

Du anmäler dig till seila.demir@gmail.com med en mejladress senast lördagen (23/5) kl 15:00. Då får en mötesinbjudan till ett så kallat ZOOM-möte och ett frågeformulär kring dina tankar kring läromedlen. Om du inte redan är medlem i föreningen så kan du bli det i samband med din anmälan. Årsavgiften är för närvarande 150 kr.

Mer info

Mer info på LMNT:s hemsida lmnt.org