Amy Cannon, Beyond benign

Innehåll

Denna presentation kommer att ge en översikt över de enorma möjligheter som grön kemi ger för att ta itu med hållbarhet utveckling i undervisningen. Amy Cannon ger en  översikt över de resurserna på Beyond Benign, en ideell organisation som främjar grön kemiundervisning, bland annat om designa hållbara kemiska produkter.

Webbinariet inleds med en presentation följd av frågestund.

Föreläsningen ges även som Keynote på European Conference on Chemical Safety in Science Education. Ytterligare två föreläsningar från konferensen ges som webbinarier, för mer information www.krc.su.se.

Anmälan

Webbinariet är kostnadsfritt och sker via Zoom. Anmäl dig senast 5/6 genom via denna LÄNK.