Föreståndarens rader 2
Mötet med Stanley WhittinghamMöte med Nobelpristagare i kemi 3
Kemikalier i skolan 3
Ingefärsbatteriet (labb) 4
Klimatanpassningsspelet från SMHI 5
Eld och lågor - kemi utomhus 6
Snabbkoll - kortfilmer från UR Skola 8
Kemididaktiska artiklar från "Kemi för alla" 10
Matundervisning för 21:a århundradet 12
Våra okända grundämnen 14
Making Chemical Bonding Crystal Clear 16
Experimentell kemi - en minnesvärd vecka 17
Endagskurs om digitala hjälpmedel 18
Metodikfilmer för skolkemi 19
IKEM Skola 20
Ett pedagogiskt gymnasiearbete 20
Lågfärger - en miljövänlig variant (labb) 21
Fyra andra nationella resurscentrum 22
KRC-tipset 23
Kalendarium 24
KrYSSeTh 24