Föreståndarens rader 2
Mötet med Stanley Whittingham Möte med Nobelpristagaren i kemi (982 Kb)  och Kemikalier i skolan 3
Ingefärsbatteriet (362 Kb) 4
Klimatanpassningsspelet från SMHI (553 Kb) 5
Eld och lågor - kemi utomhus (707 Kb) 6
Snabbkoll - kortfilmer från UR skola (820 Kb) 8
Kemididaktiska artiklar från "Kemi för alla" (943 Kb) 10
Matundervisning för 21:a århundradet (1296 Kb) 12
Våra okända grundämnen (753 Kb) 14
Making Chemical Bonding Crystal Clear (1336 Kb) 16
Experimentell kemi - en minnesvärd vecka (601 Kb) 17
Endagskurs om digitala hjälpmedel 18
Metodikfilmer för skolkemi (476 Kb) 19
IKEM skola (537 Kb)  och Ett pedagogiskt gymnasiearbete 20
Lågfärger - en miljövänlig variant (769 Kb) 21
Fyra andra nationella resurscentrum (238 Kb) 22
KRC-tipset (557 Kb) 23
Kalendarium 24
KrYSSeTh 24