Innehållsförteckningen för Kemilärarnas informationsbrev nr 1 1998 (nr8) visas nedan och du kan ladda ner tidningen i pdf-format  Kemilärarnas informationsbrev nr 1 1998 (nr8) (81 Kb)   

Innehållsförteckning

Från redaktörerna 2
Pappersmaterialet: rättelser och tillägg 3
Om pappersproverna 4
Tre bilder kring massa/ pappersproduktion 5-7
En riktig vacker bok, erbjudande 8
Minnermetall, kort information 9
Äggsperiment  
           Elevsidor 10-12
           Lärarsidor 13-17
Mikroskala  
           Tips 18
           Elevexperiment 19
           Lärarsidor 20-21
           Elevexperiment 22
Korta notiser med labtips 23
Kommentar till Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling "Laboratoriearbete med kemikalier" 24
Sommarkurs på KRC för grundskollärare 25
The Chemistry Tutor – en CD- rescension  26-27
Utbytessidor till pappersmaterialet – egen paginering – ta ur! 28
Sverigekarta (till mikroskaleförsök)  28
Innehållsförteckning 29
Bilagor  
           Pappersprover  
           Minnesmetalltråf (klistrad på papper)  

 

Tidigare informationsbrev

Prenumerationsinformation