Innehållsförteckningen för Kemilärarnas informationsbrev nr 2 1998 (nr9) visas nedan och du kan ladda ner tidningen i pdf-format  Kemilärarnas informationsbrev nr 2 1998 (nr9) (106 Kb)   

Innehållsförteckning

Att notera i detta brev  3
Personalförändringar på Resurscentrum 4
Ny styrelse för Resurscentrum 4
Påminnelse Kristalltävling 5
Påminnelse Pappersboken 5
Påminnelse Lärolådan Moderna Material 5
Kemins Dag  5
Information om Lärolådan 6
Beställningsblankett - Lärolådan 9
Önskelista för grundskollärare 10-11
Experiment för högstadiet ("kalla" vätskor) 12-17
Flytande kristaller - lite bakgrund och ett par enkla experiment 18-19
Varför är mina jeans blåa? (högstadiet/gymnasiet) 20-21
Vad ska man använda istället för diklormetan? 23
Enkät till gymnasieelever - statistik och kommentarer 24
Kanske kan man göra så här (med strukturbilder) 26

 

Tidigare informationsbrev

Prenumerationsinformation