Innehållsförteckningen för Kemilärarnas informationsbrev nr 2 2007 (nr42) visas nedan och du kan ladda ner tidningen i pdf-format  Kemilärarnas informationsbrev nr 2 2007 (nr42) (810 Kb)

Innehållsförteckning

Föreståndarens rader 2
En Polartävling för gymnasieelever, hösten 2007 3
Säkerhet i skolans NO- och kemiundervisning 4
Lärarlyftet - fortbildning och högre status 4
Svenska Kemistsamfundets stipendier för kemilärare 4
Rapport från EUSO i Potsdam 5
Studiedagar från KRC 7
Material & resurser från KRC 7
Kemi för aktiva lärare 10
Viktigt med riskbedömning av våra experiment 11
Tips för lärare  
           Att bryta isen 12
           Upptäck kemispelen... 13
           Transfetter och lipider 14
           Vilket ämne är vilket? 16
Kemistsamfundets medaljörer 2007 18
Kalendarium 19

 

Tidigare informationsbrev

Prenumerationsinformation