Den 10-11 maj träffades de två svenska tremannalagen på Vetenskapens hus i Stockholm. Under två fyratimmarspass genomförde varje lag sammanlagt sex laborativa uppgifter.

Vi är stolta över våra duktiga och engagerade ungdomar!

Vad är EOES?

EOES-kommittén består av verksamma lärare i NO, fysik, kemi och biologi, med stöd av universitet, nationella resurscentra och Vetenskapens hus.

Uttagningen av nästa års tävlande görs genom teoretiskt prov i november och därefter nationell final i januari.

Välkommen på informationswebbinarier om EOES kl. 15-16 den 7 september eller den 9 september. Mer info kommer inom kort här.

Läs mer på den svenska hemsidan, som snart uppdateras till det nya namnet EOES. http://euso.se/