Varje år anordnar svenska nationalkommittén för kemi en konferens för kemilärare på högstadiet och gymnasiet. I år kommer föredrag och workshops ta sin utgångspunkt i det nya och gratis tillgängliga läromedlet dinkemi.se. Det blir även god mat och goda möjligheter till kollegiala möten. Fortbildning  av absolut högsta kvalité och dessutom helt gratis. 

För mer information, se länken här.